Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar investerarrapporten Investment Outlook:
Jakt på säker hamn i svårnavigerad marknad

Vi står inför ett år där de politiska processerna i framför allt Europa, men även i USA, kommer att vara avgörande för utvecklingen på finansmarknaderna och därmed vilka placeringar som kommer förväntas ge den bästa avkastningen.  

Investment Outlooks huvudtema denna gång är politiken och dess påverkan på finansmarknaderna. Hur ska politikerna hantera balansgången mellan behovet av åtstramning och stimulans? Hur påverkas kapitalmarknaderna? På aktiemarknaderna har vi en situation som kan uppfattas som en paradox; Marginalerna i företagens resultat fortsätter att vara höga, trots låg tillväxt och låga priser. Finns det en risk att börsbolagens marginallyft är en bubbla?

En annan faktor som har bekymrat många placerare är att de mycket låga statsobligationsräntorna gör det svårt att placera kapital till begränsad risk men med vettig avkastning. I dagens investerarklimat där allt fler vill begränsa riskerna är vårt tema i detta ämne viktig läsning.

-I detta nummer har vi valt att dela upp aktieavsnittet i två delar, ett som fördjupar sig i svenska och övriga nordens aktiemarknader, och ett som fokuserar på den globala aktiemarknaden utanför Norden. Vi har också gjort en djupdykning i obligationsmarknaden. Motivet är att vi tydligare vill belysa de affärsmöjligheter som finns, säger Hans Peterson, chef för Investment Strategy.

Den moderna investeraren rör sig idag mellan olika tillgångsslag. Världen ger fler möjligheter än tidigare. SEB fångar upp en del av dessa möjligheter i de Moderna Investeringsprogrammen, men allt går inte att få in i dessa portföljer. Skogsinvesteringar är en sådan sak. Vi har som ett tema tittat på de olika möjligheter som ges och ställt avkastningsmöjligheterna mot andra tillgångsslag. Är det värt risken? Eller är det en romantisk investering som ger dig ett naturområde att vistas i, men som du får vänta länge på att realisera det ekonomiska värdet av?

Tid: Tisdagen den 22 maj 2012
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: Sveavägen 8, Stockholm


Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se tel 076-396 53 19 så snart som möjligt.  

För mer information kontakta

Hans Peterson, telefon 08- 763 6921, mobil 070-763 69 21

Lars Gunnar Aspman, telefon 08-763 6975, mobil 070-603 98 18
Presskontakt

Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 331 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 317 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.