Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Viktigt vägval väntar - vilken världsbild vinner?

Eurokrisens krafter fortsätter att styra kompassnålen för konjunkturen. Den politiska "att-göra-listan" är besvärande lång och svår: spara och skuldsanera, skapa tillväxt och nya jobb, återskapa konkurrenskraft, bygga nya euroinstitu-tioner, utveckla globalt samarbete. De mer akuta frågorna gäller: klarar sig Spanien utan stöd - överger Grekland och Portugal euron? Måste ECB fylla på "punschskålen" för att rädda eurosamarbetet och har IMF och euroländerna byggt den nödvändiga vågbrytaren som äntligen och definitivt stoppar nya krissvallvågor?

Men det finns fler frågetecken. Kommer USA:s ekonomiska återhämtning att stabiliseras ytterligare med hjälp av låga räntor och hjälpande Federal Reserve eller ska USA-tillväxten snubbla över ett högt oljepris, politiska låsningar kring den federala skulden, svajig husmarknad och en hög arbetslöshet? Vad är Kinas bidrag till världen när det gäller ekonomisk, finansiell och politisk stabilitet? Hur stora är inflationsriskerna och vad händer med ränteläget? Hur kommer den internationella maktkampen kring IMF och G20 att sluta?

Sveriges ekonomi tappade snabbt fart i slutet av 2011. Kurvorna har börjat peka försiktigt uppåt igen. Hur stark blir tillväxten de närmaste åren? Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan Riksbanken och regeringen när det gäller att säkerställa en bra tillväxt och nya jobb såväl kort- som långsiktigt: Kommer räntan att sänkas igen och/eller bör regeringen satsa mer i höstbudgeten - satsar Sverige för lite på framtiden? Och vart tar kronan vägen?

Tid: Tisdagen den 8 maj 2012
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 331 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 317 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.