Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS: SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook: Biter den monetära medicinen?

Världsekonomin tappar återigen tillväxtkraft. Ett oroande och nytt inslag i bilden är att Asien och Sydamerika visar sämre utsikter parallellt med att den ekonomiska aktiviteten i USA och Europa förblir syrefattig och otillräcklig för att pressa ned arbetslösheten. Ett lugnande besked, å andra sidan, är att världens stora centralbanker åter börjat gräva djupare i verktygslådan för att bland annat skapa politiskt manöverutrymme att hantera till exempel eurosamarbetets både akuta och mer långsiktiga utmaningar. I frånvaro av inflationshot har räntemarknaden satt nya rekord; flera länder har sett negativa nominella räntor medan förhoppningar om monetär stimulans har stöttat börserna.

Är den globala inbromsningen tillfällig? Vilken verkningsgrad har penningpolitiken? Lyckas ECB och euroländerna de närmaste månaderna att häva den förhöjda likviditetsrisken för bland annat Spanien och Italien, reducera den allvarliga solvenskrisen för Grekland och mobilisera euromedborgarnas stöd för färdplanen till den politiska unionen? Vilken roll spelar presidentvalet i USA för ekonomin och hur stor är risken för en tillväxtmässig finanspolitisk tvärnit på grund av politiska låsningar i kongressen? Kommer räntorna och börserna att stiga och euron att återvinna styrka?

Sverige har hitintills stått emot en vikande omvärldskonjunktur. Kronan har stärkts med 10 procent mot euron på bara ett par månader. Riksbanken håller dörren på glänt för räntesänkning. Men hur stark är den underliggande kraften i ekonomin och hur stor är risken för bakslag om till exempel kronan stärks ytterligare? Hur långt är regering och Riksbank villiga - och kanske tvingade - att gå för att anpassa finans- och penningpolitiken till omvärldens ökade stimulansbehov och rörelsen mot mer global monetär lättnad?

Tid:       Tisdagen den 28 augusti 2012
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00               
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats:    Rum 22, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 373 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.