Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Hushållen mer negativa till bostadsmarknaden

Hushållen ser mer pessimistiskt på bostadsmarknaden. Färre tror på stigande bostadspriser framlöver medan fler räknar med priserna kommer att falla. Det visar SEB:s Boprisindikator för december. Hushållen tror att reporäntan ligger på  drygt 1,3 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 35 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 42 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 33 procent, att jämföra med 27 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser är 26 procent, att jämföra med 24 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i decembermätningen på plus 2, en nedgång med 13 enheter sedan förra månaden.

  • Allt mörkare konjunkturutsikter och många varsel på arbetsmarknaden ligger med stor sannolikhet bakom det skarpa fallet i Boprisindikatorn, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

  • Det är ett tydligt trendbrott. Efter att under åtta månader ha pendlat mellan 10 och 20 faller nu Boprisindikatorn ner mot nollstrecket.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,34 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,34 procent, att jämföra med 1,31 procent i novembermätningen.

  • Hushållen tror fortfarande inte på någon reporäntesänkning, säger Gunilla Nyström.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med sju procent förra månaden.

Skåningar räknar med fallande bostadspriser
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på minus 17 i Skåne, att jämföra med plus 10 förra månaden. För Stockholmsområdet ligger indikatorn kvar på plus 18.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 november till 5 december 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 juli-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12
-24 -17 -13 1 15 20 13 14 18 11 10 15 2
För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt:
Eva Odefalk
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se