Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Första kvartalet 2012: Rörelseresultat 3,7 miljarder kr (4,3)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet för det första kvartalet 2012:

- Vår relationsbanksmodell har generat ett robust första kvartal och resultatet före kreditförlustreserveringar ökade med 2 procent. Antalet kunder ökade inom alla segment och våra satsningar för att öka sparvolymerna var framgångsrika. Kostnaderna utvecklades enligt plan och kreditkvaliteten förblev stark.

- Vi är stolta över att SEB för första gången utsågs av kunderna till "Bästa bank för stora företag och institutioner i Norden 2011", enligt en sammanställning av alla Prosperas undersökningar från 2011. Vi ser det som ett kvitto på vår fokuserade expansion bland storföretag och institutioner i de nordiska och tyska marknaderna. Det är ett erkännande som sporrar oss att fortsätta bygga vidare med än mer beslutsamhet. 

Resultatet före kreditförluster uppgick till 3,9 miljarder kronor (3,8 det första kvartalet 2011). Kundaffären som drivs genom divisionerna uppvisade 15 procent högre resultat än föregående år.  

Rörelseintäkterna uppgick till 9,6 miljarder kronor, vilket var 1 procent lägre än det första kvartalet 2011. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,7 miljarder kronor, vilket var 2 procent lägre än för ett år sedan.

Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 206 miljoner kronor.  

Nettoresultatet uppgick till 2,7 miljarder kronor (2,6 första kvartalet 2011).

Likviditetsreserven uppgick till 321 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 499 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalrelationen var 13,9 procent (13,7 vid årsskiftet) och primärkapitalrelationen var 16,0 procent (15,9 vid årsskiftet).

Ladda ner Annika Falkengrens presentation


För mer information, kontakta

Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 331 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 317 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se