Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Fler hushåll tror på stigande bostadpriser

Hushållens syn på bostadsmarknaden har blivit mer positiv. Fler tror på stigande priser och något färre tror på fallande priser jämfört med förra månaden. Det visar SEB:s Boprisindikator för november som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på  drygt 1,3 procent om ett år och sju procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 42 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 38 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 27 procent, att jämföra med 28 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger oförändrat på 24 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i novembermätningen  på plus 15, en uppgång med fem enheter sedan förra månaden.

  • Hushållen har en försiktigt optimistisk syn på bostadsmarknaden. Den viktigaste förklaringen är förväntningar om att dagens låga ränteläge ska bestå under en längre tid, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
  • Sedan i mars i år har Boprisindikatorn legat i spannet plus 10 till plus 20, vilket visar på en stabil bostadsmarknad med svagt stigande bostadspriser.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,31 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,31 procent, att jämföra med 1,30 procent i oktobermätningen.

  • Trots att Riksbanken drog ner reporäntebanan vid senaste räntemötet och många bedömare, inklusive SEB, räknar med två sänkningar i vinter räknar inte hushållen med ytterligare reporäntesänkningar, säger Gunilla Nyström.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sju procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med sex procent förra månaden.

De regionala skillnaderna minskar - skåningar mer optimistiska, stockholmare mindre optimistiska
Synen på bostadspriserna skiljer sig mellan olika delar av landet. Under en längre period har Boprisindikatorn för Skåne legat på minus, men i novembermätningen stiger indikatorn till plus 10. För Stockholmsområdet, där synen på bostadsmarknaden är mer positiv än för hela riket, faller indikatorn för november till plus 18 från förra månadens plus 28.

  • Att Skånesiffran för Boprisindikatorn nu närmar sig övriga landet kan vara en signal på att bostadsmarknaden i Skåne inte längre påverkas lika mycket av den svaga danska marknaden, säger Gunilla Nyström

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 30 oktober till 7 november 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 juli-12 aug-12 sep-12 okt-12
-17 -24 -17 -13 1 15 20 13 14 18 11 10

För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom Eva Odefalk, presskontakt
070-762 15 34 073-523 77 21
gunilla.nystrom@seb.se eva.odefalk@seb.se