Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Fjärde kvartalet 2011: Rörelseresultat 3,2 miljarder kr (4,4)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet för det fjärde kvartalet 2011:

  • Rörelseresultatet på 3,2 miljarder kronor i det fjärde kvartalet visar på styrkan i vår kundaffär. Trots ett oroligt omvärldsläge har kundaktiviteten varit hög och divisionernas resultat ökar med 5 procent jämfört med föregående kvartal. Resultatnedgången jämfört med det fjärde kvartalet 2010 är fullt ut hänförlig till lägre återtag av kreditförlustreserver i Baltikum på grund av omvärldsläget och kostnader för neddragen risk av engångskaraktär i likviditetsportföljen.

  • SEB:s position som Relationsbanken i vår del av världen förbättrades ytterligare under 2011. Affärsvolymerna ökade - utlåning med 111 miljarder kronor och inlåning med 150 miljarder kronor. Vår expansion inom den nordiska och tyska verksamheten utvecklades enligt plan. I en osäker och volatil omvärld förbättrades SEB:s motståndskraft ytterligare och kreditkvalitet var fortsatt god och stabil.

  • Under 2012 ligger vårt fokus på att med bibehållen motståndskraft och högre kostnadseffektivitet fortsätta vara nära våra kunder.

Rörelseintäkterna uppgick till 9,3 miljarder kronor, vilket var 1 procent högre än det tredje kvartalet och var en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010. Rörelsekostnaderna uppgick till 5,9 miljarder kronor och var 7 procent högre än det tredje kvartalet och 3 procent lägre än motsvarande kvartal 2010.

Resultatet före kreditförluster minskade med 7 procent till 3,4 miljarder kronor jämfört med det tredje kvartalet och var 12 procent lägre än motsvarande kvartal 2010.

Reserveringarna för kreditförluster uppgick till 240 miljoner kronor.

Inklusive den avvecklade verksamheten uppgick nettoresultatet till 2,3 miljarder kronor (3,5).

Likviditetsreserven uppgick till 377 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 616 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalrelationen var 13,7 procent (12,2) och primärkapitalrelationen var 15,9 procent (14,2).

Styrelsen föreslår en utdelning på 1:75 krona per aktie (1:50).
Ladda ner Annika Falkengren's presentation

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Malin Schenkenberg, Finansiell Information, 08-763 95 31
SEBär en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 december 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 363 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 261 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se