Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Deloitte/SEB CFO Survey - Osäkerheter kvarstår men signaler om ökad optimism

Deloitte/SEB CFO Survey bekräftar att Sverige tydligt dragits med i den internationella konjunktur-nedgången. Undersökningen visar att finanscheferna förväntansbild ligger kvar på en låg nivå även om den har förbättrats marginellt jämfört med den senaste mätningen i november 2011. Det är framförallt bolagens finansiella ställning samt bankers utlåningsvilja som oroar. Vårt index får denna gång ett värde på 50.5, upp från 49.2 i november.

Under ett antal år har SEB och Deloitte givit ut två separata undersökningar, SEB Finanschefsindex och The Deloitte CFO Survey. Från och med denna utgåva görs en gemensam ny och förbättrad rapport, Deloitte/SEB CFO Survey. Genom att kombinera nätverk, resurser och perspektiv, strävar vi efter att ge en än mer djupgående analys av de utmaningar som företag på svenska marknaden står inför.

Svag förbättring av affärsklimatet
 

  • Undersökningen bekräftar att affärsklimatet i Sverige är svagt, även om det har förbättrats något sedan november i linje med den senaste tidens makroekonomiska statistik. Den starka svenska kronan kan dock komma att bli en utmaning för de svenska exportföretagen då enkätsvaren visar att bolagen i snitt budgeterat med en svagare kronkurs för 2012 än den nuvarnade nivån,säger Disa Hammar, kreditanalytiker på SEB, som tillsammans med chefsanalytiker Ebba Lindahl har sammanställt rapporten.

Tuffare bankregleringar påverkar företagen
 

  • Att även svenska banker påverkas av tuffare regleringar i spåren av finanskrisen syns i resultaten på flera frågor. Svenska finanschefer anser att deras företags finansiella ställning har försvagats och bankernas utlåningsvilja är även fortsatt låg i ett historiskt perspektiv. Samtidigt har tillgången på kapital seglat upp som ett nytt orosmoln och antalet M&A transaktioner ligger under femårssnittet. Att betala ner skulder förblir också högsta prioritet för finanscheferna vid ett eventuellt kassaöverskott, säger Lindahl.
     

Forsatta personalneddragningar i Sverige
 

  •  Intresset för att nyanställa är fortsatt lågt bland de svenska finanscheferna som förväntar sig en nettoreduktion av antalet anställda i Sverige. Man ser dock något ljusare på möjligheten att anställa utomlands.  35 procent räknar med att minska personalstyrkan i Sverige, medan 20 procent planerar för personalökningar.  När det kommer till nyanställningar i utlandet, räknar 18 procent med att krympa antalet anställda, medan 33 procent säger sig komma att öka antalet anställda, säger Hammar.

Syftet med Deloitte/SEB CFO Survey, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Undersökningen omfattar totalt 12 frågor vilka täcker områden som affärsklimat, strategiska investeringar, sysselsättning, syn på valutor och räntor, finansiell styrka och attityder i utlåning bland finansiella institutioner. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press och www.deloitte.se.

För mer information kontakta
Disa Hammar, Credit Research
08-506 232 69
disa.hammar@seb.se

Andreas Marcetic, Partner, Financial Advisory, Deloitte
0733 972341
amarcetic@deloitte.se

Presskontakt
Elisabeth Lennhede
070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se