Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB: Allt fler tror på stigande bostadspriser - Boprisindikatorn stiger till högsta nivån på elva månader

Synen på bostadsmarknaden fortsätter att förbättras. Allt fler hushåll tror på stigande priser och färre än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB: Boprisindikator, som når sin högsta nivå sedan juni 2011. Hushållen tror att reporäntan ligger på  drygt 1,6 procent om ett år och fem procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 45 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 41 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 25 procent, att jämföra med förra månadens 26 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 24 procent, att jämföra med 26 procent förra månaden. 

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i majmätningen på plus 20, en uppgång med fem enheter sedan förra månaden. 

  • Hushållen räknar med stabila och låga räntor efter Riksbankens besked att reporäntan spås ligga kvar på 1,5 procent det kommande året. Det i kombination med att varken arbetsmarknaden eller börsen försämrades under april ligger sannolikt bakom att synen på bostadsmarknaden blivit mer positiv, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,64 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,64 procent, att jämföra med 1,57 procent i aprilmätningen. 

  •   Hushållens ränteförväntningar följer väl Riksbanksprognosen, säger Gunilla Nyström.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är något färre än förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 25 april till 2 maj 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

maj-11 juni-11 juli-11 aug-11 sept-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12
36 29 9 -2 -24 -19 -17 -24 -17 -13 1 15

För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.seEva Odefalk, presskontakt
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se