Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Nils Henriksson ny vd för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Per den 1 mars 2012 tillträder Nils Henriksson som ny vd för Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Han ersätter Svante Ödman som går i pension.

Nils Henriksson har sedan 2005 varit finanschef i bolaget - en roll som han kommer att behålla även fortsättningsvis.

- Vi är glada att Nils Henriksson nu tar uppdraget som vd i bolaget, säger Claes Zettermarck, ordförande i Gamla Liv. Att bolaget nu har en heltidsanställd vd kommer framöver att behövas med tanke på den ökade komplexiteten i morgondagens marknad.  

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att eventuellt överskott i verksamheten återgår till försäkringstagarna samt att bolaget inte konsolideras i SEB. Verksamheten omfattar traditionell försäkring; i huvudsak pensionsförsäkring, tjänstepension och kapitalförsäkring. Bolaget är stängt för nyteckning. Antalet kunder är drygt 470 000. Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 december 2011 104 procent och solvensgraden uppgick till 158 procent. Vid samma period var aktieandelen 25 procent.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, VD och finansdirektör Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82