Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Något mer optimistisk syn på bostadsmarknaden - Boprisindikatorn stiger marginellt

Synen på bostadsmarknaden har förbättrats marginellt. Fler tror på stigande priser och något fler tror på fallande priser samtidigt som färre tror på stillastående priser. Netto innebär det en liten förstärkning av SEB:s Boprisindikator för juli månad. Hushållen tror att reporäntan ligger på drygt 1,6 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 41 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 38 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 27 procent, att jämföra med 25 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 25 procent, att jämföra med 32 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i julimätningen på plus 14, en uppgång med en enhet sedan förra månaden.

- Hushållen förväntar sig låga och stabila räntor det kommande året. Samtidigt har börsen gått något bättre och dramatiken varit något mindre kring Grekland och Eurokrisen den allra senaste tiden. Samtliga dessa faktorer ligger sannolikt bakom hushållens försiktigt optimistiska syn på bostadsmarknadens utveckling framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,62 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,62 procent, att jämföra med 1,63 procent i junimätningen.

- Hushållen fortsätter att lita på att Riksbanken kommer att följa sin prognos för reporäntan, säger Gunilla Nyström.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, vilket är samma nivå som förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 26 juni till 4 juli 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

juli-11 aug-11 sept-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 juni-12 juli-12
9 -2 -24 -19 -17 -24 -17 -13 1 15 20 13 14

För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom Eva Odefalk, presskontakt
070-762 15 34 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se gunilla.nystrom@seb.se