Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Inbjudan - SEB:s delsårsrapport januari - juni 2012

Måndagen den 16 juli, klockan 07:00 offentliggörs SEB:s delårsrapport för januari - juni 2012. I tillägg kommer presentationsmaterial och "Fact Book" finnas tillgängliga på www.sebgroup.se/ir.

I samband med delårsrapporten inbjuds till följande informationstillfällen under samma dag:

Presskonferens
Tid: 09:00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.se/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens
Tid: 15:30
Annika Falkengren, Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, Mats Torstendahl, chef för Kontorsrörelsen och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations, presenterar resultatet följt av en frågestund.

För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, ange konferens id:  919348, minst 10 minuter innan konferensen börjar.

Obs! Du kan registrera dig i förväg till telefonkonferensen och därmed undvika köbildning vid uppringningstillfället via följande länk:
https://eventreg2.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=733868&Conf=208696
Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.se/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 17:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX

SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back, Mats Torstendahl och Ulf Grunnesjö.

Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Marie Karlsson via e-mail marie.x.karlsson@seb.se eller telefon 08-763 90 50, så snart som möjligt.

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations
08-763 85  01, 070-763 85 01

Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 85 77, 070-550 35 00

Anna Helsén, Presschef
08-763 99 47, 070-698 48 58
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 331 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 317 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.se.