Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen tror på stigande bostadspriser - Boprisindikatorn stiger till högsta nivån på tio månader

Synen på bostadsmarknaden fortsätter att förbättras. Allt fler tror på stigande priser och betydligt färre än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB: Boprisindikator, som når sin högsta nivå sedan juni 2011. Hushållen tror att reporäntan ligger på knappt 1,6 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 41 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 34 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 26 procent, att jämföra med förra månadens 33 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 26 procent, att jämföra med 28 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i aprilmätningen på plus 15, en uppgång med  14 enheter sedan förra månaden.

- Lugna ränteutsikter för det kommande året är sannolikt den viktigaste förklaringen till att hushållen nu är svagt positiva till utvecklingen på bostadsmarknaden. Och även om svensk ekonomi går svagt 2012 räknar sannolikt de flesta med att få behålla jobben, vilket också påverkar, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,57 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,57 procent, att jämföra med 1,54 procent i marsmätningen.

- Hushållen tror att Riksbanken kommer att följa sin ränteprognos och låta reporäntan ligga kvar på dagens nivå, säger Gunilla Nyström.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.  Det är lika många som förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 28 mars till 4 april 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

apr-11 maj-11 juni-11 juli-11 aug-11 sept-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12
34 36 29 9 -2 -24 -19 -17 -24 -17 -13 1

För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Eva Odefalk, presskontakt
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se