Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen ser ljusare på bostadsmarknaden

Synen på bostadsmarknaden fortsätter att förbättras. Fler tror på stigande priser och färre tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för augusti som presenteras idag.

Hushållen tror att reporäntan ligger på  drygt 1,6 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 43 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 41 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 25 procent, att jämföra med 27 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 25 procent, samma nivå som förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i augustimätningen på plus 18, en uppgång med fyra enheter sedan förra månaden.

  • Stabila, låga räntor och piggare börs under sommaren är sannolikt de främsta förklaringarna till att hushållens förtroende för bostadsmarknaden stärkts, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,63 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,63 procent, att jämföra med 1,62 procent i julimätningen.

  • Hushållens ränteförväntningar fortsätter att ligga i nivå med Riksbankens räntebana, säger Gunilla Nyström.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, vilket är samma nivå som förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 31 juli till 7 augusti 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 juli-12
-2 -24 -19 -17 -24 -17 -13 1 15 20 13 14
För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Elisabeth Lennhede, Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se
Eva Odelfalk
073-5237721
eva.odefalk@seb.se