Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen ser dystrare på bostadsmarknaden

Synen på bostadsmarknaden är åter mer pessimistisk. Färre tror på stigande priser och fler tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för september som presenteras idag. Hushållen tror att reporäntan ligger på drygt 1,5 procent om ett år och fyra procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 39 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, att jämföra med 43 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 28 procent, att jämföra med 25 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 24 procent, att jämföra med 25 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i septembermätningen  på plus 11, en nedgång med sju enheter sedan förra månaden.

- Hushållen misströstar om utvecklingen för svensk ekonomi det kommande året. I kombination med en svag börsutveckling under augusti har det medfört att hushållen blivit mer negativt inställda till bostadsmarknaden. Fortfarande ligger dock Boprisindikatorn på ett svagt plus. Får hushållen rätt om bostadsprisutvecklingen väntar en period med något sval men inte fallande bostadsmarknad, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,53 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,53 procent, att jämföra med 1,63 procent i augustimätningen. Undersökningen slutfördes den 5 september, en dag före Riksbankens offentliggörande av beslutet om sänkning av reporäntan.

- Hushållen förväntar sig en reporänta på cirka 1,5 procent om ett år. Det ligger i linje med Riksbankens aktuella räntebana, där reporäntan förutspås börja höjas från 1,25 procent sommaren 2013, säger Gunilla Nyström.

Fyra procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fyra procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med sex procent förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 28 augusti till 5 september 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 juli-12 aug-12
 -24 -19 -17 -24 -17 -13 1 15 20 13 14 18

För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Eva Odefalk, presskontakt
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se