Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen mindre negativa till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator vänder upp till minus 17

Hushållen fortsätter att misströsta om bostadsmarknaden, men är lite mindre negativa än förra månaden. Det visar SEB:s Boprisindikator som ligger på minus för sjätte månaden i följd. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,78 procent om ett år och fem procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 43 procent att de tror på fallande bostadspriser under det närmaste året, jämfört med 50 procent förra månaden. Andelen som tror på stigande priser ligger kvar på 26 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 26 procent, att jämföra med 20 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på minus 17, en uppgång med 7 enheter sedan förra månaden.

  • Stigande börskurser och inte riktigt lika dramatisk rapportering kring euron den senaste tiden ligger sannolikt bakom att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit något mindre negativ. Att hushållen skruvat ner sina ränteförväntningar bidrar också, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,78 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,78 procent, att jämföra med 2,25 procent i decembermätningen.

  • Hushållen tror på Riksbankens prognos från december att reporäntan kommer att ligga kvar på dagens nivå ett år framåt. Marknaden, Konjunkturinstitutet med flera prognosmakare spår en väsentligt lägre reporänta, säger Gunilla Nyström.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som  förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 december till 4 januari 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 juni-11 juli-11 aug-11 sept-11 okt-11 nov-11 dec-11
32 36 27 34 36 29 9 -2 -24 -19 -17 -24
För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se