Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen mer optimistiska till bopriserna - SEB:s Boprisindikator åter på plus

Synen på bostadsmarknaden har förbättrats kraftigt. Fler tror på stigande priser och betydligt färre än tidigare tror på fallande priser. Det visar SEB: Boprisindikator, som ligger på plus för första gången sedan juli 2011. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 1,54 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 34 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 30 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 33 procent, att jämföra med förra månadens 43 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 28 procent, att jämföra med 22 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i marsmätningen på plus 1, en uppgång med  14 enheter sedan förra månaden.

- Riksbankens räntesänkning, fortsatt börsuppgång och en något lugnare situation i Eurozonen ligger sannolikt bakom hushållens mer positiva syn på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,54 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,54 procent, att jämföra med 1,78 procent i februarimätningen.

- Hushållen litar på Riksbankens prognos att reporäntan kommer att ligga still under det kommande året, säger Gunilla Nyström.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med tre procent förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 29 februari till 7 mars 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

mar-11 apr-11 maj-11 juni-11 juli-11 aug-11 sept-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12
27 34 36 29 9 -2 -24 -19 -17 -24 -17 -13

För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se


Eva Odefalk, presskontakt
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se