Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Hushållen marginellt mer negativa till bostadsmarknaden

Synen på bostadsmarknaden har blivit marginellt svalare. Något färre tror på stigande priser och en oförändrad andel tror på fallande respektive oförändrade priser. Det visar SEB:s Boprisindikator för oktober som presenteras idag.

Hushållen tror att reporäntan ligger på  drygt 1,3 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 38 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 39 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 28 procent, samma som förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 24 procent även det samma som förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i oktobermätningen  på plus 10, en nedgång med en enhet sedan förra månaden.

- Boprisindikatorn ligger i princip stilla på en svagt positiv nivå. Det talar för att bostadspriserna på nationell nivå kommer att vara rätt stabila den närmaste tiden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,30 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,30 procent, att jämföra med 1,53 procent i septembermätningen.

- Efter Riksbankens räntesänkning räknar hushållen med att reporäntan ligger kvar på dagens nivå ett år till. Hushållen tror alltså inte på Riksbankens prognos att räntan börjar höjas från mitten av 2013, säger Gunilla Nyström.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, att jämföra med fyra procent förra månaden.

Stora regionala skillnader - stockholmare optimistiska, skåningar pessimistiska
Synen på bostadspriserna skiljer sig väsentligt mellan olika delar av landet. Boprisindikatorn nedbruten på regional nivå ligger på minus 8 i Skåne och plus 28 i  Stockholmsområdet.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 25 september till 3 oktober 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 juli-12 aug-12 sep-12
-19 -17 -24 -17 -13 1 15 20 13 14 18 11
För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Eva Odefalk, presskontakt
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se