Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Färre tror på stigande bostadspriser - Boprisindikatorn vänder ned efter flera månaders uppgång

Synen på bostadsmarknaden har försämrats. Färre hushåll än förra månaden räknar med att priserna kommer att stiga framöver, medan andelen som tror på fallande priser är oförändrad och allt fler räknar med att priserna står stilla. Det visar SEB: Boprisindikator, som  nu faller tillbaka för första gången sedan årsskiftet. Hushållen tror att reporäntan ligger på drygt 1,6 procent om ett år och sex procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 38 procent att de tror på stigande priser under det kommande året, att jämföra med 45 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 25 procent,samma som förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 32 procent, att jämföra med 24 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i junimätningen på plus 13, en nedgång med 7 enheter sedan förra månaden.

- Förvärrad Greklandskris och fallande börser är sannolikt de främsta förklaringarna till att hushållen blivit mer tveksamt inställda till bostadsmarknadens utveckling framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,63 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,63 procent, att jämföra med 1,64 procent i majmätningen.

- Hushållen förväntar sig lugna räntor och tror på Riksbankens prognos för reporäntan, säger Gunilla Nyström.

Sex procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar sex procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.  Det är en enhet mer än förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 30 maj till 6 juni 2012.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

juni-11 juli-11 aug-11 sept-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12
29 9 -2 -24 -19 -17 -24 -17 -13 1 15 20

 

För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

 

Eva Odefalk, presskontakt
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se