Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Den tyska fastighetsfonden SEB ImmoInvest i likvidation

För att skydda fondandelsägarnas intressen liksom för att värna om likabehandling av alla andelsägare, har det beslutats att likvidera den tyska fastighetsfonden SEB ImmoInvest senast per den 30 april 2017. Fonden har ej sålts i Sverige.

SEB ImmoInvest, är en tysk fastighetsfond med 132 fastighetsinnehav och en fondförmögenhet om 6 miljarder euro. Fonden förvaltas av SEB Investment GmbH i Tyskland. Den har sedan den lanserades 1989 varit en av de tyska fastighetsfonder med den bästa avkastningen med en genomsnittlig årlig avkastning på 5,2 procent.  I samband med den stora oron som följde på marknaderna under finanskrisen 2008 och 2009 påverkades likviditeten i fonden. För att säkra fondandelsägarnas likabehandling stängdes SEB ImmoInvest liksom många andra tyska fastighetsfonder för uttag i maj 2010.

Den 26 april 2012 gjordes ett försök att öppna fonden. För att värna andelsägarnas intressen och säkra fondens fortlevnad gjordes då ett tillägg till fondbestämmelserna som innebar att andelsägarna erbjöds ett begränsat uttag av andelar fram till den 7 maj 2012. Detta förutsatt att likviditeten i fonden kunde säkras. Så blev tyvärr inte fallet och fonden kommer nu att likvideras. Andelsägarna kommer att få en första utbetalning motsvarande cirka 20 procent av tillgångarna i juni 2012. Därefter kommer utbetalningar att ske halvårsvis i takt med att fastighetsinnehaven i fonden säljs. 
För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 31 mars 2012 uppgick koncernens balansomslutning till 2 331 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 317 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.