Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2011: Börsfallet krympte hushållens förmögenhet

De svenska hushållens nettoförmögenhet minskade med 384 miljarder kronor till 7 089 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2011. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ökade något till cirka 28 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

- Hushållen förlorade fem procent av sin nettoförmögenhet under tredje kvartalet. Börsraset orsakade merparten av förlusten, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Under det tredje kvartalet 2011 sjönk Stockholmsbörsen med cirka 20 procent. Hushållen fortsatte att öka sina lån, men ökningstakten fortsätter att dämpas. I årstakt ligger skuldökningen nu på 5,5 procent, en nedgång från 6,3 procent förra kvartalet.  Skuldökningen under kvartalet är den procentuellt lägsta kvartalsökningen sedan första kvartalet 1998.

- Svalare bostadsmarknad och lägre efterfrågan på ROT-reparationer gör att skuldökningstakten bromsar upp, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder, tredje kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet 2011-09-307 089
Varav tillgångar9 898
Varav skulder2 809
Förändring nettoförmögenhet, kv3- 384
Varav tillgångar- 352
Varav skulder+  32
Nysparande, kv3+    4
Värdeförändring direktägda aktier, kv3- 160
Värdeförändring bostäder, kv3-   25
Värdeförändring övrigt, kv3-  171

Nysparandet under tredje kvartalet bestod framför allt av insättningar på bankkonto.

- Nysparandet var lågt under kvartalet. Hushållen har framför allt flyttat sparande från fonder till bankkonton, säger Gunilla Nyström.

Fördelning av nysparandet tredje kvartalet, miljarder kronor

Banksparande+  23
Försäkringssparande+/-0
 Fondsparande-   23
Obligationssparande+    4
Nysparande totalt+    4

Fördelning av hushållens tillgångar, 2011-09-30

Totala tillgångar, MdrFörändring jmf kv2 2011, %
Ränterelaterat2 840- 5
Aktierelaterat2 662- 5,8
Bostäder4 396- 0,6

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

30/9-201130/6-2011
Swedbank14,014,5
SEB11,812,1
Alecta10,010,2
Skandia 9,59,5
Nordea 8,98,9
Handelsbanken 8,48,8
AMF 7,77,7
Folksam 5,25,1

För mer information kontakta

Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se