Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Fler hushåll tror på fallande bostadspriser - SEB:s Boprisindikator faller till minus 24

De svenska hushållens förtroende för bostadsmarknaden försvagas åter. Hälften av hushållen tror på fallande priser och drygt en fjärdedel tror på stigande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som presenteras idag. Boprisindikatorn är negativ för  femte månaden i följd.

Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2,25 procent om ett år och 5 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 50 procent att de tror på fallande priser, jämfört med 43 procent förra månaden. Andelen som tror på stigande priser ligger kvar på 26 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 20 procent, jämfört med 25 procent förra månaden.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i decembermätningen på  minus 24, att jämföra med minus 17 förra månaden.

- Hushållen ställer in sig på att Sverige och omvärlden går in i en ny lågkonjunktur, med högre arbetslöshet som följd. Dessa faktorer ligger sannolikt bakom den dystra synen på bostadsmarknadens utveckling framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 2,25procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,25 procent, att jämföra med 2,35 procent i novembermätningen.

- Trots de svaga utsikterna för svensk ekonomi för 2012 tror hushållen fortfarande att Riksbanken kommer att höja reporäntan, säger Gunilla Nyström.

Fem procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som  förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 30 november till 7 december 2011.

 

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

 

dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 juni-11 juli-11 aug-11 sept-11 okt-11 nov
41 32 36 27 34 36 29 9 -2 -24 -19 -17

För mer information kontakta:

Gunilla Nyström, privatekonom

070-762 15 34

gunilla.nystrom@seb.se

 
 

Eva Odefalk, pressansvarig

073-523 77 21

eva.odefalk@seb.se