Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Tidsbrist och byråkrati hämmar kvinnligt företagande

Syftet med undersökningen var att ta reda på vad kvinnor upplever som svårast med att starta eget, om de upplevt diskriminering och om de planerar att växa. Undersökningen syftade också till att försöka klargöra varför det är fler män än kvinnor som driver företag i Sverige idag.
 
En återkommande synpunkt är att det är svårt att få livspusslet att gå ihop.  På frågan om vad som var det mest besvärliga med att starta företag svarade 45 procent "att få tiden att räcka till".
 
Var fjärde företagare uppger att de vid något tillfälle känt sig diskriminerade för att de är kvinnor. Mest häpnadsväckande är kanske att 22 procent upplever att de blivit diskriminerade "i möten med organisationer som hjälper till vid företagsstarten".
 
Ändå anser en majoritet, 54 procent, att det är bättre med generella förbättringar för företagare än riktade insatser till kvinnor. När de svarande får välja mellan specifika åtgärder kommer "förbättrade trygghetssystem för företagare" på första plats, följt av "sänkta arbetsgivaravgifter" och "kraftigt minskad regelbörda för nystartade företag".
 
- Resultatet tyder på att kvinnliga företagare i högre grad än män ser byråkrati, kostnader och ekonomisk risk som hinder för att expandera verksamheten. Här finns några av orsakerna till att vi i Sverige har så låg andel växande företag som drivs av kvinnor, säger Ingela Hemming, SEB.
 
- För att få fler - oavsett kön - att starta och driva företag, måste det till generella förbättringar. Trygghetssystemen måste ändras, arbetsgivaravgiften sänkas och regelverket förenklas, säger Camilla Littorin, FöretagarFörbundet.
 
- Att undersökningen visar på att många har upplevt att de blivit diskriminerade i mötet med organisationer som hjälper till vid starten är oroväckande. Kommunikationen kring företagande måste förpackas om och nå ut genom nya kanaler, säger Frida Haavisto, grundare av Driftig.nu.
 
Undersökningen genomfördes bland medlemmar i driftig.nu, ett nätverk för kvinnliga företagare, under perioden 17 mars till 7 april 2008. 664 intervjuer genomfördes. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, Företagarekonom, SEB: 070-763 82 97
Camilla Littorin, Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet: 0705 - 53 66 70
Frida Haavisto, Marknadsansvarig, Driftig.nu: 0733-44 65 60
Presskontakt: Elisabeth Lennhede, SEB: 070-763 99 16