Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Sparbarometer: Kraftig minskning av hushållens förmögenhet

Värdet på hushållens samlade nettoförmögenhet föll med 395 miljarder kronor, eller sex procent under kvartalet. Värdet på tillgångarna föll med 357 miljarder kronor och skulderna ökade med 38 miljarder kronor.
 
- Förmögenhetstappet beror främst på börsnedgången i kombination med fortsatt hög nyupplåning. Dessutom har hushållen gjort stora uttag, främst från fondsparandet. Sannolikt tar hushållen nu av besparingarna för att hålla uppe sin konsumtionsnivå, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Hushållens sammanlagda nettosparande var minus 27 miljarder under kvartalet. Uttagen från hushållens fria sparande i fonder, på bankkonto och i obligationer uppgick till sammanlagt 45 miljarder samtidigt som det bundna sparandet i fondförsäkringar och traditionella försäkringar uppgick till plus 18 miljarder.
 
Lånen försätter att öka i en hög takt. Under den senaste tolvmånadersperioden har hushållens skulder ökat med tio procent.
 
- Hushållens framtidstro har försvagats på senare tid. I kombination med svalare bostadsmarknad och höga räntor medför det sannolikt att hushållen blir mer försiktiga med att ta nya lån framöver, säger Gunilla Nyström.
 
Hög skuldsättning och fallande tillgångsvärden gör att hushållens skulder i förhållande till tillgångarna (skuldkvoten) nu ligger på 26 procent. Det är den högsta nivån sedan Sparbarometern startade 1996.
 
- I genomsnitt har de svenska hushållen, trots nedgången, en god förmögenhetssituation med tillgångar som är nästan fyra gånger så stora som skulderna, säger Gunilla Nyström.
 
Det samlade värdet på hushållens aktierelaterade tillgångar minskade med 12,5 procent till 2 298 miljarder kronor jämfört med föregående kvartal, värdet på de ränterelaterade tillgångarna ökade med 0,9 procent till 2 532 miljarder kronor och värdet på bostäder minskade med 1,4 procent till 3 536 miljarder kronor.
 
SEB:s marknadsandel av hushållens totala finansiella tillgångar är 14,3 (14,3) procent. Swedbank har 14,8 (15,2) procent, Skandia 9,8 (9,9) procent, Handelsbanken 7,3 (7,5) procent, Nordea 8,5 (8,5) procent, Alecta 9,8 ( 9,8) procent, AMF 7,3 (7,3) procent och Länsförsäkringar 4,7 (4,8) procent.
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, SEB Trygg Liv,
08-785 18 42
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77