Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Snabbväxarindex: Snabbväxarna visar viss avmattning - men framtidstron fortfarande stor

Syftet med Snabbväxarindex är att kvartalsvis mäta konjunkturläget för de allra snabbast växande små- och medelstora företagen. Detta görs genom att ställa frågor om bland annat efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning. Resultaten av andra indexomgången 2008 visar på en fortsatt optimism, som är extra stark bland de medelstora företagen med 50-249 anställda. 45 procent av alla tillfrågade företag anger efterfrågan det senaste kvartalet som "stark" (51 procent i gruppen med 50-249 anställda), 47 procent "normal" och endast åtta procent anger att den varit "svag". På frågan om hur man tror att den egna verksamheten kommer att utvecklas kommande kvartal svarar över hälften, 52 procent, "bättre" och 44 procent "oförändrat".
 
- Det senaste halvårets oro på börserna och problemen i USA har satt ett måttligt avtryck i den här gruppen av tillväxtföretag, både gällande efterfrågan, lönsamhet och finansiell ställning, och de växer vidare i antal anställda, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
42 procent av de tillfrågade företagen har ökat antalet anställda under det senaste kvartalet, bland de största företagen är det hela 60 procent. 44 procent uppger att antalet anställda i Sverige kommer att fortsätta att öka kommande kvartal. På den mer generella frågan om företaget planerar att växa framöver så svarar 73 procent ja. Bland företag med 50-249 anställda svarar hela 87 procent ja på den frågan.
 
I detta index finns också frågor om bolagens utlandsaffärer. 48 procent av de tillfrågade har idag inköp från utlandet (ner något från föregående år), 51 procent säljer till utlandet (oförändrat) och 12 procent bedriver tillverkning eller annan verksamhet i utlandet. Deras utlandsaffärer är en god spegling av det svenska näringslivets globalisering: Tyskland toppar som inköpsmarknad (55 procent av alla som har utlandsinköp har det från Tyskland), Norge toppar som försäljningsmarknad (69 procent) och Kina som tillverkningsland (45 procent) - överlägset före Baltikum (20 procent) - och det främsta skälet är "billig arbetskraft".
 
Resultat av Snabbväxarindex i korthet:
 
 •   Indextalet, som baseras på frågor om efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning, är 40, och fortsätter alltså nedåt jämfört med tidigare kvartal. På den aktuella skalan mellan -100 och 100 får detta ändå fortfarande betraktas som en indikation på en relativt stark tillväxt bland snabbväxarna.
 •  
 •    45 procent (54 procent föregående kvartal) av de tillfrågade bedömer att efterfrågan på företagets produkter eller tjänster kommer att utvecklas starkare det kommande kvartalet jämfört med det föregående. De medelstora företagen är mest optimistiska, 49 procent av dessa tror på en stark efterfrågan kommande kvartal. Så många som 73 procent av snabbväxarna planerar att fortsätta växa framöver.
 •  
 •    Snabbväxarna investerar fortsatt mycket både i Sverige och utomlands. 36 procent uppger att de har ökat sina investeringar i Sverige det senaste kvartalet, och 8 procent uppger att deras utlandsinvesteringar har ökat det senaste kvartalet.
 •  
 •     44 procent (50 procent föregående kvartal) av snabbväxarna uppger att antalet anställda i företaget i Sverige väntas öka under det kommande kvartalet. Bara 4 procent anger att antalet kommer att minska.
 •  
 •     Gällande snabbväxarnas allmänna finansiella ställning bedömer 68 procent (67) att den är god, 27 procent (30) att den är genomsnittlig samt endast 5 procent (3) att den är dålig. Lönsamheten bedöms också vara god, 56 procent (63) av företagen uppger detta medan endast 6 procent (5) uppger att den är dålig.
 •  
 •    När det gäller utlandsaffärer, kvartalets tema, uppger företagen att de kommer att köpa mer från utlandet, sälja mer till utlandet samt bedriva mer handel i utlandet om ett år jämfört med idag. Samtidigt uppger totalt sett 31 procent av snabbväxarna att klimatdebatten har påverkat företagets strategi gällande import- och exportfrågor i någon utsträckning - och det är färre företag än för ett år sedan som nu uppger att de köper varor från utlandet. Det är också fler handelsföretag än övriga som uppger att klimatdebatten har påverkat deras strategi gällande import- och exportfrågor.
 •  
  Om SEB:s Snabbväxarindex:
  Indexet genomförs kvartalsvis för att ta temperaturen på ca 330 av de mest snabbväxande 1 000 små- och medelstora företagen i Sverige. Undersökningen genomfördes mellan den 29 april och 12 maj 2008.
   
  SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har till uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
   
  Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
  _____________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
  Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se