Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Snabbväxarindex: Snabbväxare välkomnar klimatdebatten - tre av fyra känner stort engagemang i klimatfrågan

På frågan vilken som är den främsta drivkraften för företaget i arbetet med miljöfrågorna svarar:
 •          26 procent kundernas önskemål
 •          21 procent att följa lagar och regleringar
 •          17 procent nya affärsmöjligheter
 •          13 procent företagets samhällsansvar, CSR (Corporate Social Responsibility)
 •  
  - Det känns som en vindkantring i näringslivet. Allt fler börjar se affärsmöjligheter som en följd av klimatdebatten, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom i en kommentar till resultaten. De snabbväxare som är på väg att bli storföretag har i hög grad integrerat miljöarbetet i sin affärsidé, att döma av svaren.
   
  En överväldigande majoritet, 72 procent av företagen, känner ett mycket eller ganska stort engagemang i klimatfrågan. Speciellt de medelstora företagen känner ett stort engagemang - 85 procent av dessa svarar att de känner ett mycket eller ganska stort engagemang. På frågan om hur det egna företaget påverkas av klimatfrågans starka genomslag ser de medelstora företagen huvudsakligen en positiv påverkan:
 •          45 procent tror att det egna företaget kan bidra till klimatfrågans lösning genom deras tjänster/produkter
 •          40 procent tror att klimatfrågan kommer att skapa en ökad efterfrågan på deras produkter/tjänster
 •  

  Den största risken som små och medelstora snabbväxare ser kopplad till klimatfrågan är ökade kostnader för transporter: 40 procent ser risker för detta. Bland de mindre företagen, med färre än 10 anställda, är det hela 48 procent som ser risker för nya kostnader för transporter.
   
  Om SEB:s Snabbväxarindex:
  Indexet genomförs kvartalsvis för att ta temperaturen på ca 300 av de mest snabbväxande 1 000 små- och medelstora företagen i Sverige. Varje kvartal ställs även ett antal frågor kring ett speciellt tema, det fjärde kvartalet ägnades temadelen åt miljö- och klimatrelaterade frågor. Undersökningen genomfördes mellan den 20 november 2007 och 3 januari 2008.
   
  SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
   
  Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
   
  SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
   
  _____________________________
  För ytterligare information kontakta:
  Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
  Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se