Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Snabbväxarindex: Måttlig avmattning bland snabbväxarna, framtidstron fortfarande stark

Resultaten av första kvartalsenkäten 2008 visar överlag på en optimistisk syn på den närmaste framtiden. Det finns måttliga tecken på nedgång, men det är från en fortsatt hög nivå av expansion och investeringar. 54 procent (en procentenhet lägre än föregående kvartal) av de tillfrågade bedömer att efterfrågan på företagets produkter eller tjänster kommer att utvecklas starkare det kommande kvartalet jämfört med det föregående. 50 procent (49 procent föregående kvartal) av snabbväxarna uppger att antalet anställda i företaget i Sverige väntas öka under det kommande kvartalet. Bara 3 procent anger att antalet kommer att minska.
 
Snabbväxarna investerar alltmer både i Sverige och utomlands. 45 procent uppger att de har ökat sina investeringar i Sverige det senaste kvartalet (66 procent i gruppen 50-249 anställda), och 12 procent uppger att deras utlandsinvesteringar har ökat det senaste kvartalet. 81 procent av hela gruppen spår att de kommer 'fortsätta växa framöver'.
- Investeringsnivån och synen på fortsatt tillväxt tyder på tillförsikt om framtiden och att snabbväxarna gör bedömningen att den nedgång som vi ser i omvärlden antingen blir kortvarig eller ganska måttlig, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
37 procent av förtagen tror att man kommer få ut högre priser för sina tjänster det kommande kvartalet, upp från 34 procent. I den största gruppen (50-249 anställda) är det 40 procent som tror på högre priser, upp från 20 procent föregående kvartal.
 
Detta kvartal har indexet utökats med frågor om finansiering. Även i denna del är det till helt övervägande del positiva signaler. 67 procent av företagen uppger att deras finansiella ställning är god. De allra flesta - 73 procent - kommer att finansiera den fortsatta planerade tillväxten med återinvestering av egna vinster.
 
Kreditkrisen har inte gjort några större avtryck, bara 5 procent uppger att det blivit svårare att finansiera verksamheten det senaste kvartalet. Det överskott man genererat 2007 kommer att användas till återbetalning av skulder (30 procent), investeringar i Sverige (23 procent), utdelning till ägarna (20 procent) eller finansiella investeringar i Sverige (19 procent).
  • Snabbväxarna har vuxit med sunda balansräkningar vad vi kan se, och efter några goda år står de starka inför kommande expansion, säger Ingela Hemming.
 
 
Resultat av Snabbväxarindex i korthet:
  • Indextalet, som baseras på frågor om efterfrågan, verksamhetsutveckling och sysselsättning, är 49, och fortsätter alltså nedåt jämfört med tidigare kvartal.
  • På den aktuella skalan mellan -100 och 100 får detta ändå betraktas som en indikation på en fortsatt stark, om än utplanande, efterfrågan bland snabbväxarna.
  • 54 procent (en procentenhet lägre än föregående kvartal) av de tillfrågade bedömer att efterfrågan på företagets produkter eller tjänster kommer att utvecklas starkare det kommande kvartalet jämfört med det föregående.
  • Snabbväxarna investerar alltmer både i Sverige och utomlands. 45 procent uppger att de har ökat sina investeringar i Sverige det senaste kvartalet, och 12 procent uppger att deras utlandsinvesteringar har ökat det senaste kvartalet.
  • 50 procent (49 procent föregående kvartal) av snabbväxarna uppger att antalet anställda i företaget i Sverige väntas öka under det kommande kvartalet. Bara 3 procent anger att antalet kommer att minska.
  • Gällande snabbväxarnas allmänna finansiella ställning bedömer 67 procent (65) att den är god, 30 procent (32) att den är genomsnittlig samt endast 3 procent (3) att den är dålig. Lönsamheten bedöms också vara god, 63 procent (63) av företagen uppger detta medan endast 5 procent (4) uppger att den är dålig.
  • Så många som 81 procent av snabbväxarna planerar att fortsätta växa framöver. Det viktigaste för företagens framtida tillväxt är konjunkturutvecklingen och möjligheten att anställda rätt medarbetare.
 
 
Om SEB:s Snabbväxarindex:
Indexet genomförs kvartalsvis för att ta temperaturen på ca 400 av de mest snabbväxande 1 000 små- och medelstora företagen i Sverige. Undersökningen genomfördes mellan den 28 februari och 6 mars 2008.
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har till uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se