Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarpanel: Svenska småföretagare har svårt att hitta information om EU-beslut som påverkar företag

Engagemang och kunskap om EU växer med storleken på företaget, vilket är ganska naturligt. Oavsett företagsstorlek så anser de flesta att det är svårt att få information om politiska beslut inom EU som kan påverka det egna företaget; bara 11 procent anser det vara lätt, medan 24 procent anser det svårt. Hela 65 procent av de tillfrågade har ingen uppfattning.
 
- Eftersom hälften av de beslut som berör små- och medelstora företag fattas av något EU-
organ är det viktigt att även dessa företag har kännedom om hur de på bästa möjliga sätt kan få information om de beslut som fattas, men också få ökad kunskap om hur de kan påverka EU-beslut som går emot företagarnas intressen, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Endast 9 procent av företagen i panelen har någon på företaget som är ansvarig för att bevaka politiska beslut inom EU av betydelse för företaget. Mer vanligt är det bland de större företagen med 50-249 anställda där 16 procent har någon som är ansvarig för bevakning av politiska beslut inom EU.
 
85 procent av samtliga företag bevakar politiska beslut inom EU genom tidningar och TV medan 40 procent av företagen bevakar via Internet. 28 procent av företagen bevakar via branschorganisationer och 18 procent av företagen bevakar via företagar- eller annan intresseorganisation. Endast 10 procent av samtliga företag uppger svenska myndigheter som en kanal för bevakning.
 
På frågan om företagarna anser att den svenska regeringen "driver de frågor som är viktiga för ditt företag i EU-sammanhang" svarar 26 procent av företagen att de inte anser att den gör det, medan bara 11 procent anser att regeringen driver frågor av vikt för dem. 64 procent har ingen uppfattning, vilket tyder på svårigheter för företagarna att avgöra hur och vilka näringslivsfrågor som EU har inflytande över. 
 
Endast femton procent av det totala antalet företag i panelen har sökt EU-stöd. Bland företag med 50-249 anställda var det dock över hälften av de tillfrågade - hela 54 procent - som har sökt EU-stöd. Av dem som sökt fick 85 procent ansökan beviljad.
 
- Det finns många sorters EU-stöd som riktar sig till små- och medelstora företag, som svenska företagare måste bli bättre på att ta del av. Ett enkelt och kostnadsfritt sätt att göra detta på är att registrera sig på den webbaserade söktjänsten European Grants Advisor på adressen www.eugrantsadvisor.se, säger Ingela Hemming.  
 
Bland dem som inte sökt svarade 39 procent att de inte haft behov, 30 procent att det varit för krångligt och 21 procent att de inte fått tillräckligt med information. De öppna svaren i undersökningen visar tydligt på att flera företagare upplever det som krångligt att söka EU-stöd och att de inte vet om det finns relevant EU-stöd för just deras verksamhet. Information om olika EU-stöd och fri rörlighet för arbetstagare är det som hamnar högst på listan över vad företagarna skulle vilja veta mer om.
 
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 100 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes den 3-19 februari 2008.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se