Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarpanel: Små- och medelstora företag anser att viss välgörenhet är 'moralisk skyldighet' - vill ha avdragsrätt

30 procent av alla tillfrågade små och medelstora företag avsätter pengar till någon form av välgörande ändamål. I gruppen medelstora företag (över 50 anställda) är andelen 58 procent. 29 procent avsätter arbetstid för ideell verksamhet och 12 procent skänker egna produkter. Det i särklass vanligaste ändamålet är sponsring av sport och idrott (49 procent av alla tillfrågade), näst vanligast är stöd till behövande i Sverige (32 procent) och på tredje plats kommer samarbete med en skola i någon form (27 procent). 23 procent av företagen ger stöd till behövande utomlands. 12 procent av företagen har slutat med julklappar till kunder och skänker istället pengar till välgörenhet.
 
-  Många småföretag ser det som en naturlig del att stödja idrott, kultur, skolor och hjälporganisationer på hemorten. Och de skulle göra det i ännu högre grad om det vore avdragsgillt, konstaterar Ingela Hemming, Företagarekonom på SEB
 
Den vanligaste orsaken till att företaget engagerat sig är "personligt engagemang hos ledningen", följt av "stärker den interna moralen och stoltheten i företaget", "bra för varumärket" samt "en skyldighet att ge tillbaka när det går bra". För år 2007 uppger 12 procent av företagen att man avsatte en del av vinsten till välgörande ändamål, och 19 procent av företagarna uppger att man som privatperson skänkte en del av vinsten. 81 procent anser att sponsring och avsättning till välgörande ändamål borde vara avdragsgillt (100 procent i gruppen medelstora företag) och 70 procent uppger att avdragsrätt skulle öka intresset för att avsätta medel.
 
47 procent i gruppen känner till att man kan skänka aktieutdelning till välgörenhet skattefritt, men ytterst få har hittills gjort det.
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 100 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes den 2-10 april 2008.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se