Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarpanel: Regelförenklingar skulle ge fler nya företag och fler jobb - och skattesänkningar viktigare än ökad social trygghet

De administrativa kostnaderna för företagen upplevs som ett stort problem, och totalt sett tror 84 procent av deltagarna i Företagarpanelen att fler personer skulle starta företag i Sverige om de administrativa kostnaderna skulle minska med 25 procent. Det är också många som uppger att de skulle nyanställa personal om de administrativa kostnaderna skulle minska. 53 procent svarar att de skulle göra det i stor utsträckning eller till viss del.
 
-   Det är bra att regeringen jobbar aktivt med att minska företagarnas regelbörda, och många företag tror att detta kommer att leda till både fler nya företag och nyanställningar. Det finns dock en tveksamhet bland företagarna kring regeringens förmåga att uppnå sitt mål, särskilt medelstora och väletablerade företag är skeptiska till att målet kommer att uppnås, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.
 
De regler som företagen upplever som det största hindret är skatteregler, som hamnar klart i topp, följt av uppgiftslämnande till myndigheter, arbetsmarknadsrelaterade regler samt sjukförsäkringsregler. För de företagare som är arbetsgivare har de ett sjukförsäkringsansvar de första 14 dagarna, trots att den så kallade medfinansieringen nu har avskaffats.
-   Arbetsgivarnas sjuklöneansvar upplevs fortfarande som ett hinder för små- och medelstora företag. 59 procent av företagarna uppger att ett borttagande eller en förkortning av sjuklöneansvaret för arbetsgivarna skulle öka deras vilja att anställa personal, säger Ingela Hemming.
Både regeringen och oppositionen betonar att man ska se över företagares egna socialförsäkringar, som mer flexibla sjukförsäkringar och A- kasseregler för företagarna själva. Bland företagarna i Företagarpanelen anser 56 procent att företagsanpassade socialförsäkringar är ganska eller mycket viktigt för beslutet att starta företag. Det är främst enmansföretagare och så kallade levebrödsföretagare som uppger att detta är mycket viktigt. Fler kvinnor än män tror också att detta är viktigt.
-          Även om undersökningen visar att företagaranpassade socialförsäkringar bedöms vara viktiga för beslutet att starta företag kan vi också notera att när företagen måste prioritera mellan starkare trygghetslösningar och skattesänkningar så uppger 71 procent av företagarna att de helst ser minskad skattebörda, säger Ingela Hemming.
 
 
Om SEB:s Företagarpanel:
905 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes mellan den 27 november och den 6 december 2007.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se