Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarpanel: Företagarnas uppmaning till regeringen: Sänk arbetsgivaravgifterna så anställer vi!

Totalt 35 procent av företagarna i panelen uppger att de har nyanställt personal det senaste året. Ju mindre företagen är, desto färre har nyanställt; bland företag med färre än 10 anställda har 24 procent nyanställt det senaste året medan 88 procent av företagen med 10 anställda eller fler har nyanställt.
 
Av de företagare som har anställt personal det senaste året uppger hela 60 procent att de upplevt arbetsgivaravgifterna som det största hindret. Enmans- och småföretagare upplever både arbetsgivaravgifterna och sjuklöneperioden som större anställningshinder än övriga företagare.
 
Höga kostnader gör även att många företagare hellre avstår från att ha anställda. Totalt sett är det 31 procent av företagarna i panelen som inte har någon anställd personal. Av dessa svarar 19 procent att de tidigare har haft anställda.  Den viktigaste orsaken till att de valt att inte längre ha anställda i företaget är att de upplevde att kostnaderna var för höga.
 
Företagen i panelen fick också svara på frågan vilka åtgärder som de anser är viktigast från regeringens sida för att få fler småföretagare att anställa. Budskapet är tydligt då sänkta arbetsgivaravgifter hamnar på första plats, följt av förenklade lagar och regler. Därefter kommer åtgärder kopplade till LAS.
 
            - Om varje företag i Sverige skulle nyanställa en person skulle det innebära knappt en miljon nya arbetstillfällen. Men trots att det varit högkonjunktur i Sverige de senaste åren har relativt få av företagen med färre än 10 anställda valt att nyanställa. Den absolut viktigaste orsaken är att många upplever att det är för dyrt att anställa personal i Sverige, och företagarnas uppmaning till regeringen för att få småföretagare att anställa är att sänka arbetsgivaravgifterna, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.
 
Företagarna fick också svara på frågan om de planerar att anställa under nästa år. Totalt sett planerar 32 procent av företagarna att anställa personal det kommande året. Bland de medelstora företagen planerar 73 procent personalökningar, medan 7 procent av enmansföretagen planerar att nyanställa. Som väntat är det också flest tillväxtföretag som planerar att nyanställa det kommande året (38 procent). Men även 25 procent av de nystartade företagen planerar för nyanställningar, liksom 33 procent av de väletablerade företagen.
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 100 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes den 3-19 februari 2008.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se