Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Företagarekonom presenterar sommarpanelen:

Företagarna tar semester i sommar, men kortare än både sin familj och anställda. Bara var tionde företagare kan ta sex veckors semester, och endast 13 procent avstår helt från att jobba under semestern. En fjärdedel av alla tillfrågade tar bara två veckor - eller mindre. De har dessutom svårt att koppla av och oroar sig för hur det går för företaget under semestern. Över hälften av företagarna tror på lägre tillväxt i Sverige efter sommaren, men har ändå stark tilltro till det egna företagets utveckling. De flesta bedömer att antalet anställda kommer att vara oförändrat mot slutet av året. Stigande priser ses också som ett hot framöver, och 40 procent tror på prishöjningar. Detta visar sig i SEB:s senaste företagarpanel där 1 200 små- och medelstora företagare deltog.
 
86 procent av de svarande företagarna kommer att ta semester under sommaren. Ju större företag, desto större sannolikhet för att man kan vara ledig. Bland företagare med fler än 50 anställda svarar hela 97 procent att de kommer ta semester i sommar. Däremot kommer 13 procent av företagarna med nystartade bolag inte att ta någon semester, och bland de s.k. levebrödsföretagen svarar 15 procent att det inte blir någon semester alls .
 
Hur lång semester företagarna tar beror på vilken fas företaget befinner sig i, hur många anställda man har och vilken bransch man är i. Var fjärde företagare tar bara två veckor eller mindre - och hela 40 procent av handelsföretagarna tar två veckor eller mindre semester. Totalt 28 procent av företagarna tar fyra veckors semester, 13 procent tar fem veckor och endast en företagare av tio tar sex veckors semester.
 
Hälften av företagarna tar kortare semester än sin familj i övrigt. Här utmärker sig företag med fler än 50 anställda, där hela 65 procent uppger att de har kortare semester än sin familj. Även fler av tillverkningsföretagen uppger att de har kortare semester än sin familj (60 procent). Majoriteten av företagarna (59 procent) tar ut mindre semester än sina anställda.
 
Bland samtliga svarande företagare är det endast 13 procent som avstår helt från att jobba under semestern. Bland nystartade företag uppger något fler, 17 procent, att de inte jobbar alls under semestern. Även här utmärker sig handelsföretagen genom att 36 procent uppger att de alltid jobbar under semestern. De som jobbar under semestern uppger att de primärt sköter administrativt arbete (fakturor, löner, redovisning) och besvarar och läser e-post (kundförfrågningar m.m.)
 
21 procent av företagarna anser att de inte kan koppla av under sin semester. Något fler av handelsföretagarna och företag i tillväxtfas uppger att de inte kan koppla av under sin semester. Bara nio procent av företagarna avstår helt från att ta jobbsamtal eller läsa jobbmail under semestern.
 
- E-post och mobilen är de moderna semestersabotörerna - eller det som gör att man kan jobba från sommarhuset, beroende på hur man ser det. Klart är att utan företagare som är redo att jobba när andra har semester så skulle Sverige stanna, säger Ingela Hemming, SEB:s företagsekonom.
 
Det finns också annat som stör semestervilan. Hela 32 procent av företagarna oroar sig för företaget när de själva har semester. Bland handelsföretagarna är det större oro - 43 procent. Sommaren 2008 finns det fler orsaker till oro: Över hälften av företagarna tror att en period av lägre tillväxt i Sverige väntar efter semestern. Däremot tror ändå 45 procent att det egna företaget kommer att fortsätta växa.
 
De större företagen med fler än 50 anställda är än mer positiva - här tror 65 procent att de kommer att ha ökat sin omsättning i december 2008. Bland företag i tillväxtfas tror hela 71 procent att de kommer öka sin omsättning under hösten. Dock tror få att de kommer att öka antalet anställda, 82 procent av företagarna tror att de kommer att ha ett oförändrat antal anställda vid årets slut.
 
- Över hälften av företagarna ser en sviktande konjunktur som ett hot och utmaning för det egna företaget under 2008. Men trots det är företagarna ganska positiva till det egna företagets omsättning, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.
 
 
Om SEB:s Företagarpanel:
1 200 små- och medelstora företag svarade på SEB:s webbaserade undersökning.  Enkäten genomfördes den 10-18 juni 2008.
 
SEB:s företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.
 
Rapporten finns att läsa i helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen
 
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel: 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se