Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Finanschefsindex: Överraskande optimism men oro kring efterfrågan

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 50 största företag, avslöjar en splittrad bild. De flesta finanschefer ser fortsatt positivt på affärsklimat och det egna företagets finansiella ställning. Samtidigt är nu varannan finanschef oroad för fallande efterfrågan under 2008. SEB:s Finanschefsindex får värdet 60 i februari, upp från 59 i november, och fortsatt klart över den neutrala nivån 50.
 
- De svenska finanscheferna förefaller förvånansvärt optimistiska även om budskapet är tudelat, säger Louis Landeman, chefstrateg på SEB, som tillsammans med Hanna Holmberg sammanställt analysrapporten.
 
- Samtidigt som man ser positivt på såväl affärsklimat som det egna företagets finansiella styrka har intresset för att nyanställa och investera minskat. Detta kan tyda på en ökad försiktighet på grund av den rådande osäkerheten om konjunkturutsikterna, säger Holmberg. Detta intryck förstärks av den ökande oron kring fallande efterfrågan.
 
Var fjärde finanschef är fortsatt bekymrad över de ökande råvarukostnaderna. Dock indikerar enkäten att inflationstrycket förblir måttligt.
 
- Endast var femte finanschef räknar med att det egna företaget ska genomföra prishöjningar på 3 procent eller mer de kommande sex månaderna, medan drygt hälften av finanscheferna räknar med prisökningar på 1-2 procent det kommande halvåret, säger Holmberg.
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för åttonde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com \Press.
 
________________________________________
 
För ytterligare information kontakta:
Louis Landeman, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 11
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-763 99 16