Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Finanschefsindex: Ökad osäkerhet bland finanscheferna - oro för råvarukostnader kan leda till prishöjningar

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 50 största företag, visar att Sveriges finanschefer ser fortsatt positivt på affärsklimatet och det egna företagets finansiella ställning men har blivit något mindre optimistiska. SEB:s Finanschefsindex får värdet 59 i maj, ner från 60 i februari, men fortsatt klart över den neutrala nivån 50.
 
- Trots positiva tongångar vad gäller affärsklimatet ökar oron för råvarukostnader. Mer än var tredje finanschef anser nu råvarukostnaderna vara det största hotet mot sitt företags intjäning under 2008, säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med Monica Ochman har sammanställt analysrapporten.
 
Finanschefsenkäten avslöjar också en tendens mot större prishöjningar.
 
- Var tredje finanschef tror nu på prishöjningar på 3 procent eller mer på företagets egna produkter de kommande sex månaderna jämfört med endast var femte i februari, säger Ochman.
 
Bilden är dock inte entydig då en av tre finanschefer fortfarande tror på oförändrade eller sänkta priser.
 
- En ökande andel av finanscheferna ser nu kostnadsbesparingar som den drivande faktorn bakom vinstökningar under 2008 snarare än volymökningar, säger Lindahl.
 
Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för nionde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com \Press.
 
____________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ebba Lindahl, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 08
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-763 99 16