Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Corporate Responsibility rapport

Idag publicerar SEB sin första sammanhållna hållbarhetsredovisning - Corporate Responsibility Report. Rapporten bifogas detta mail som pdf. Denna version finns också tillgänglig på SEB:s hemsida, www.sebgroup.com, en svensk version kommer att publiceras inom kort. Syftet med denna rapport är att ge våra intressenter en bild av vårt läge och de indikatorer vi använder för vårt arbete för hållbar utveckling inom miljö, socialt ansvar- och styrningsområdet.
 
Beslutet att publicera en sammanhållen CR rapport är ett utslag av strategin att målmedvetet och långsiktigt höja SEB:s ambitionsnivå, såväl vad gäller redovisning som prestation, när det gäller hållbar utveckling. Denna första rapport är också tänkt att vara en utgångspunkt för arbetet att förbättra indikatorer, arbetsprocesser och hållbarhetsmål under kommande år. Av det skälet hoppas vi att rapporten kan tjäna som underlag för synpunkter och dialog med ESG-analytiker, investerare och intresserade i samhället i stort.
 
Vi sätter därför mycket stort värde på de kommentarer, synpunkter eller förslag du kan bidra med. Välkommen att kontakta oss på cr@seb.se.
 
Med vänlig hälsning
 
 
Odd Eiken
 
 
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 87 30