Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator:Hushållen ser dystert på bostadsmarknaden

Fler spår fallande bostadspriser. Samtidigt är det rekordfå hushåll som tänker binda räntan.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger runt 4,3 procent om ett år.
 
SEB:s Boprisindikator ligger åter på minus. Av tillfrågade hushåll svarar 37 procent att de tror att bostadspriserna kommer att falla det kommande året, att jämföra med 31 procent i januari. 32 procent spår stigande priser mot 39 procent i januari.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i februarimätningen på minus 5, en nedgång med tretton enheter sedan förra månaden. Under de senaste fyra månaderna har Boprisindikatorn vid tre tillfällen legat på minus. Före senhösten 2007 har pessimisterna inte vid något mättillfälle varit fler än optimisterna.
 
- Negativa konjunkturutsikter, fallande bostadsrättspriser och fallande börskurser har fått hushållen att se dystert på bostadsmarknaden. Två procentenheters högre räntor än för ett par år sedan pressar också boendekalkylerna för hushåll som vill köpa, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån är det för andra månaden i följd bara fyra procent som svarar att de har för avsikt att binda lånen inom den kommande tremånadersperioden. Det är den lägsta nivån sedan mätningarna startade.
 
- Med en svagare konjunktur i pipeline är det rationellt av hushållen att inte binda mer av sina lån, säger Gunilla Nyström.
 
På frågan "Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 4 procent. Var tror du att den är om ett år" svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan ligger på 4,31 procent om ett år.
 
Nästan hälften av hushållen tror att reporäntan är oförändrad eller lägre om ett år. När hushållen senast fick denna fråga, i november 2007, var det bara 16 procent som trodde på oförändrad eller lägre reporänta.
 
- Hushållen räknar med att reporäntan är nära toppen. Kraftfulla räntesänkningar i USA och förväntningar om svagare konjunktur ligger sannolikt bakom den förändrade synen. Att Riksbankens aviserat att det bara blir någon höjning till har säkert också spelat in, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1002 intervjuer, genomfördes den 30 januari till den 6 februari 2008.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning
till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_______________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Henrik Mitelman, räntestrateg, Trading Strategy: 08-506 230 18, 070-772 30 18
 
Presskontakt: Lena Bivner: 0703 - 93 85 77