Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator fortsätter falla

För tredje månaden i följd backar SEB:s Boprisindikator. Av tillfrågade hushåll svarar 32 procent att de tror att bostadspriserna stiger det kommande året, jämfört med 36 procent i juli. 33 procent spår fallande priser mot 32 procent i juli.
 
27 procent av hushållen tror på oförändrade priser, vilket innebär att sammanlagt 60 procent räknar med fallande eller stillastående bostadspriser.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i augustimätningen på minus en, en nedgång med fem enheter sedan förra månaden.
                                                                                                                         
- Högre kostnader för främst räntor, livsmedel och bensin i kombination med allt tydligare signaler om svagare konjunktur och skakig bostadsmarknad har fått hushållen att se negativt på bostadsprisutvecklingen framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Få hushåll tänker binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 8 procent förra månaden.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 4,9 procent om ett år
På frågan "Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 4,50 procent, vad tror du den är om ett år" svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan ligger på 4,91 procent om ett år. Det är något högre än förra månaden.
 
- Hushållen har tagit till sig Riksbankens prognos om ytterligare ett par räntehöjningar, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1000 intervjuer, genomfördes den 30 juli till den 5 augusti 2008.
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Presskontakt: Katja Margell, 070-745 91 38