Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator fortsätter falla

För andra månaden i följd backar SEB:s Boprisindikator. Av tillfrågade hushåll svarar 36 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, att jämföra med 46 procent i juni. 32 procent spår fallande priser mot 25 procent i juni.
 
28 procent av hushållen tror på oförändrade priser, vilket innebär att sammanlagt 60 procent tror på stillastående eller fallande priser.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i julimätningen på 4, en nedgång med 17 enheter sedan förra månaden.
                                                                                                                         
- Stigande kostnader för räntor, bensin och livsmedel i kombination med svagare konjunktur har fått hushållen att se mer negativt på bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Fler hushåll tänker binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar åtta procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en uppgång med 4 procentenheter sedan förra mätningen.
 
-  Med den högsta inflationstakten på femton år oroar sig sannolikt fler hushåll för ännu högre räntor framöver, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 4,7 procent om ett år
På frågan "Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 4,25 procent, vad tror du den är om ett år" svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan ligger på 4,71 procent om ett år. Det är 13 räntepunkter högre än förra månaden. Observera att frågan ställdes före Riksbankens senaste höjning.
 
- Den höga inflationstakten har fått hushållen att redan före Riksbankens räntebesked ställa in sig på högre ränta, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1004 intervjuer, genomfördes den 25 juni till den 1 juli 2008.
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Presskontakt: Eva Wijkander, 0706 - 88 76 05