Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator faller till lägsta nivån hittills

Hushållen syn på bostadsmarknaden är dystrare än vid någon tidigare mätning. Betydligt fler tror på fallande än på stigande priser. Hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på cirka 4,7 procent och få hushåll planerar att binda räntan. Det visar SEB:s Boprisindikator för september.
 
SEB:s Boprisindikator faller brant och når den lägsta nivån sedan mätningarna startade 2003. Det är fjärde månaden i följd som Boprisindikatorn backar. Av tillfrågade hushåll svarar 27 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, att jämföra med 32 procent i augusti. 42 procent spår fallande priser mot 33 procent i augusti.
 
26 procent av hushållen tror på oförändrade priser, vilket innebär att sammanlagt 68 procent räknar med fallande eller stillastående bostadspriser.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i septembermätningen på minus femton, en nedgång med fjorton enheter sedan förra månaden.
 
- Nu är hushållen inställda på en svag bostadsmarknad framöver. Betydligt högre räntekostnader och övriga levnadsomkostnader i kombination med signaler om avmattning i konjunkturen och bostadsprisfall runt om i världen har sannolikt fått hushållen att tappa förtroendet för bostadsmarknaden, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
           
Få hushåll tänker binda räntan. Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är lika många som förra månaden.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 4,7 procent om ett år. På frågan "Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 4,50 procent, vad tror du den är om ett år", svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan ligger på 4,71 procent om ett år. Det är tjugo punkter lägre än förra månaden.
 
Observera att undersökningen gjordes före Riksbankens senaste höjning.
 
- Hushållen har utgått ifrån att det skulle bli en höjning till från Riksbanken, men att räntetoppen därmed är nådd för den här gången. Eftersom hushållen tror att räntorna inte kommer att bli högre, väljer de att inte binda mer av lånen, säger Gunilla Nyström.
 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1002 intervjuer, genomfördes den 27 augusti till den 3 september 2008.
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
 
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77