Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB:s Boprisindikator - Bostadspriserna faller tillbaka

Färre hushåll än tidigare tror nu på stigande bostadspriser och andelen som tänker binda räntan fortsätter att ligga på en rekordlåg nivå. Hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på cirka 4,6 procent. Det visar SEB:s Boprisindikator för juni.
 
Efter tre månaders uppgång vänder nu SEB:s Boprisindikator ned. Av tillfrågade hushåll svarar 46 procent att de tror att bostadspriserna kommer att stiga det kommande året, att jämföra med 49 procent i maj. 25 procent spår fallande priser mot 19 procent i maj.
 
Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i junimätningen på 21, en nedgång med nio enheter sedan förra månaden.
           
- Med tanke på att hushållen allt tydligare märker av högre kostnader för räntor, bensin och mat samtidigt som det talas allt mer om svagare konjunktur framöver är det förvånande att inte Boprisindikatorn faller ännu mer, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.
 
Rekordfå hushåll tänker binda räntan. Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån är det för sjätte månaden i följd bara fyra procent som svarar att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, den lägsta nivån sedan mätningarna startade för fem år sedan.
 
- Hushållen tror inte att räntorna blir så mycket högre än nu och tycker därför inte att de behöver binda mer av lånen, säger Gunilla Nyström.
 
Hushållen tror att reporäntan ligger på 4,6 procent om ett år. På frågan "Riksbankens reporänta, som styr rörliga hushållslån, ligger idag på 4,25 procent, vad tror du den är om ett år" svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan ligger på 4,58 procent om ett år. Det är marginellt högre än förra månaden.
 
- Den senaste tidens fokus på inflationstrycket bidrar sannolikt till att hushållen förväntar sig någon höjning till från Riksbanken, säger Gunilla Nyström.

 
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1000 intervjuer, genomfördes den 28 maj till den 4 juni 2008.
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Presskontakt: Lena Bivner, 0703 - 93 85 77