Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB utökar det internationella säljteamet inom kapitalförvaltning

SEB öppnar upp nya marknader i Europa inom kapitalförvaltningsområdet. Ett nytt International sales team med bas i Stockholm, London, Luxembourg och Helsingfors kommer våren 2008 påbörja arbetet med att marknadsföra SEB som en ledande aktör inom kapitalförvaltning på de nya marknaderna. De länderna man ska fokusera på är Storbritannien, Frankrike, Italien, Österrike, Benelux-länderna och Schweiz.
 
Satsningen leds av Kjell Norling, chef för Institutionella kunder på SEB Wealth Management;
 
- SEB har idag ett brett produktutbud med fokus på alternativa placeringar. Den senaste tidens turbulens på världens börser har lett till att efterfrågan på alternativa investeringar ökat och kommer att fortsätta öka. Idag är SEB:s kapitalförvaltning relativt okänd i Europa så en viktig uppgift för det nya teamet är att skapa en medvetenhet kring SEB och vårt fondutbud på de här marknaderna.
 
I ett första steg är det fonderna SEB Asset Selection, våra fastighetsfondprodukter, SEB European Equity Small Caps och SEB MicroCap som ska säljas på den internationella marknaden.
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 april 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 399 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 331 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Kjell Norling, chef Institutionella kunder på SEB Wealth Management, 0705 - 75 79 47
Lena Bivner, presskontakt, 0703 - 93 85 77