Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB uppfyller SEPA kraven

Som den ledande nordeuropeiska finansiella institutionen har SEB en aktiv roll i skapandet av SEPA. Banken är direkt representerad i de EU-forum och beslutsorgan inom den europeiska bankindustrin. Omvandlingen av Europas betalningslandskap är ett långsiktigt företag. Övergången från nationella lösningar för eurobetalningar till paneuropeiska kommer att ske gradvis och ta ett antal år.
 
SEPA driver på utvecklingen mot en mer likriktad marknad för finansiella tjänster .  Tanken är att kunder, företag, och myndigheter ska kunna skicka och ta emot betalningar i euro, med samma grundvillkor och krav oavsett hemvist och oavsett om betalningen är inhemsk eller gränsöverskridande. 
 
-    Det är SEB:s ambition att våra kunder ska kunna dra nytta av fördelarna med SEPA, och de nya paneuropeiska betalningsinstrumenten allt eftersom de blir tillgängliga," säger Roger Storm, Program Director på SEB. "Banken kommer att lansera de nya SEPA betalningarna , direktdebiteringar och SEPA-anpassade kort i överensstämmelse med migrationsplanerna , med efterföljande regelbundna uppdateringar."
 
De nya SEPA-tjänsterna kommer att vara tillgängliga för alla som nyttjar SEB:s konkurrenskraftiga erbjudanden inom cash management och transaktionskonton. Där det är möjligt kommer överföringar att skickas som SEPA-överföringar genom pan-europeiska clearinghus (främst EBA clearing). Under migrationsperioden kommer SEB att erbjuda möjligheten att använda de gamla betalinstrumenten för nationella euroöverföringar parallellt med de nya SEPA instrumenten. Så småningom kommer samtliga kort följa SEPA-standard med EMV-chip, och SEB:s uttagsautomater och betalterminaler kommer vara anpassade för EMV-chip.
 
SEB tar hela tiden hänsyn till den gemensamma betalområdet när vi utvecklar våra erbjudanden  SEB:s kunder kan alltid vara viss om att SEB:s tjänster är SEPA-säkrade.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Roger Storm, SEPA Program Director, tel. 08 7638213
Elisabeth Lennhede, Presskontakt, tel. 070 763 99 16