Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Trygg Liv Gamla sänker återbäringsräntan

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv sänks den 1 mars 2008 från 12 till 5 procent före skatt och kostnadsavdrag.
Den fortsatta nedgången på världens börser har lett till att Gamla Livs tillgångar successivt har minskat.
 
- Justeringen av återbäringsräntan görs som en följd av den senaste tidens svaga utveckling på aktiemarknaderna, säger Nils Henriksson, CIO på Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.
 
Ett sparande i pensions- och kapitalförsäkring är långsiktigt och det är i det perspektivet avkastningen i försäkringen ska ses. Den genomsnittliga återbäringsräntan under 2007 var 10,9 procent. De senaste fem åren har den genomsnittliga återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget varit 4,39 procent per år. 
 
 
 
 
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, CIO på Gamla SEB Trygg Liv, 070-656 12 82
Lena Bivner, Press & PR, 0703 - 93 85 77