Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB ökade rörelseresultatet till 17,0 miljarder kronor

SEB:s rörelseresultat för 2007 uppgick till 17,0 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med rörelseresultatet 2006 som uppgick till 15,6 miljarder kronor. Avkastning på eget kapital blev 19,3 procent. Samtidigt har det egna kapitalet stärkts ytterligare och primärkapitalrelationen uppgick till 8,6 procent. Styrelsen föreslår en höjd utdelning per aktie med 0:50 kronor till 6:50 kronor.
 
Intäkterna ökade med 4 procent. Utlåningen steg med 12 procent och inlåningen med 17 procent samtidigt som fond- och depåvolymerna nådde sina högsta nivåer under året. Effektiviseringsarbetet fortsatte och effektivitetsvinsten uppgick till 546 Mkr. Årskostnaderna steg med 3 procent.  
 
Värderingsförlusterna i obligationsportföljerna för helåret uppgick till 1,8 miljarder kronor över resultaträkningen och 0,7 miljarder kronor över eget kapital. Kreditkvaliteten i dessa portföljer är fortsatt mycket stark.
 
I en kommentar till dagens bokslutskommuniké säger SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren:
 
"Det gångna året har präglats av hög kundaktivitet men också av turbulens på de finansiella marknaderna. Vi kan idag presentera ett starkt resultat med tvåsiffrig vinsttillväxt i tre av våra fyra affärsdivisioner. Vi fortsätter arbetet med att skapa en god kostnadskultur, där vi genom höjd produktivitet löpande frigör resurser i verksamheten. Vår strategi med att stärka kunderbjudanden, effektivisera banken och satsa på tillväxtområden fortsätter. Med en stark balansräkning står vi väl rustade för att skapa god vinsttillväxt även under 2008."
 
Hela bokslutskommunikén finns tillgänglig på bifogad länk och på www.sebgroup.com.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
______________________________
För ytterligare information kontakta:
Per-Arne Blomquist, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501
Annika Halldin, ansvarig finansiell information, 08-763 8560, 070-379 0060