Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB Kort är fortsatt statens främsta leverantör av betalkort och resekontotjänster

SEB Kort och Riksgälden har förnyat sitt avtal avseende betalkort, inköpskort och resekonto för de anställda inom myndigheter och statliga verk. SEB Kort fortsätter därmed att vara den största kort- och resekontoleverantören till staten med drygt 80 procent av antalet utställda kort och knappt 60 procent av resekontovolymen. Avtalet sträcker sig till 2011-12-31.
 
Syftet med avtalet är att effektivisera all administration kring inköp och resor för ca 270 myndigheter, statliga verk samt Riksdagen.
 
- Staten är den ojämförligt största arbetsgivaren i Sverige med ca 200 000 anställda. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete när nu Riksgälden har valt att förnya ramavtalet med SEB Kort säger Thomas Luks, ramavtalsansvarig på SEB Kort.
 
SEB Kort är fortsatt rankad etta på både betalkort och resekonto. Riksgälden har ansvar för upphandling av betalningstjänster för hela staten och ramavtalet med SEB Kort omfattar betalkort (Eurocard), resekonto (Diners Club TAC) och inköpskort (Purchasing).
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 mars 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 399 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 331 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
SEB Kort är ett helägt dotterbolag med egna bolag i Sverige, Finland, Danmark och Norge. SEB Kort har produktansvar för all kortverksamhet (kortutgivning och inlösen). SEB Kort arbetar inom de internationella kortnätverken MasterCard, Visa och Diners Club International. Vid årsskiftet 2007/2008 var totalt 3,2 miljoner kort utfärdade. Totalt har SEB Kort inlösenavtal med 229 000 säljställen runt om i Norden.
_________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Thomas Luks, 070-632 12 83
Kerstin Ottosson, informationschef SEB Kort, 070-660 52 00