Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB genomför organisationsförändring inom de tyska verksamheterna

SEB har beslutat att påbörja en organisationsförändring i de tyska verksamheterna. Syftet är att, inom den legala enheten SEB AG, separera kontorsrörelsen från verksamheterna Stora Företag & Institutioner och kommersiella fastigheter. Skälet till förändringen är att skapa flexibilitet och att därmed kunna dra nytta av en tysk bankmarknad som är under förändring.
Organisationsförändringen är enbart av intern karaktär och kommer inte att ha någon inverkan på dagliga verksamheter eller relationer med kunder, samarbetspartner och andra intressenter. SEB Asset Management omfattas inte av förändringsprocessen.
 
  
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Kimmo Best, Chef för externinformation Tyskland, tel. +49 69 258 6406