Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB - första nordiska bank att erhålla godkännande för mätning av kapitalkrav för operativ risk med egen modell

Finansinspektionen har tillsammans med åtta andra europeiska tillsynsmyndigheter givit SEB godkännande att använda bankens internmätningsmetod för att beräkna kapitalkrav för operativ risk. SEB är därmed en av de första bankerna i Europa och den första banken i Norden att få denna kvalitetsstämpel.
 
- Det här är ett starkt kvalitetsbevis för koncernens arbete med processer. Man får bara ett godkännande efter en mycket grundlig undersökning av alla processer. Vi har visat tillsynsmyndigheterna i alla länder där vi finns att vi använder de bästa styrmedlen som finns tillgängliga och vi använder dem på samma sätt i alla avdelningar och över gränserna, säger Per-Arne Blomquist, Ekonomi- och finansdirektör.  
 
I det nya kapitaltäckningsregelverket (Basel II) finns tre olika metoder för att beräkna kapitalkravet för operativ risk. Den mest avancerade av dessa metoder benämns internmätningsmetoden (Advanced Measurement Approach, AMA) och får användas först efter godkännande av tillsynsmyndigheten. En internmätningsmetod bygger, till skillnad från de enklare metoderna, på att kapitalkravet för operativ risk beräknas utifrån en banks egna metoder och data som beskriver den egna riskprofilen för att mäta och hantera operativa risker.
 
Finansinspektionen har också avslutat sin utvärdering av SEB:s interna kapitalbedömningsprocess, vilket är en viktig komponent i det nya kapitaltäckningsregelverket (Basel II). I sitt beslut skriver Finansinspektionen att de bedömer att SEB är tillräckligt kapitaliserad i förhållande till de risker som man uppfattar att SEB är exponerad för.
 
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 december 2007 uppgick koncernens balansomslutning till 2 344 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 370 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per-Arne Blomquist, Ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 8501, 070-763 8501