Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

SEB antar Principerna för ansvarsfulla investeringar

Åtagandet innebär att SEB kommer inkludera hänsyn till miljö-, sociala och företagsstyrningsaspekter i utövandet av sitt aktiva ägarskap. SEB kommer också att utöva sitt inflytande på noterade företag för att uppmuntra hållbar utveckling
 
- Det här steget är ett uttryck för såväl SEB:s strävan att höja vår ambitionsnivå inom området ansvarsfulla investeringar som för växande krav från institutionella kunder, säger Tove Bångstad, Fondchef på SEB.
 
Principerna i PRI, som lanserades i april 2006, är en samling frivilliga riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Institutionella investerare från hela världen, som representerar mer än 8 000 miljarder dollar i förvaltat kapital, har anslutit sig till PRI. Principerna har blivit den globala standarden för ansvarsfulla investeringar.      
 
SEB har tidigare också antagit Ekvatorsprinciperna för projektfinansiering, en standard för bedömning av miljö- och samhällskonsekvenser vid projektfinansiering
 
SEB kommer att årligen rapportera om bankens aktiviteter i förhållande till PRI, inom ramen för SEB:s hållbarhetsredovisning.
 
För mer information om Principerna för ansvarsfulla investeringar, se http://www.unpri.org.
 
För mer information om SEB:s hållbarhetsredovisning och arbete inom Corporate Responsibility, se http://www.sebgroup.com.
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
__________________________________
För ytterligare information kontakta:
Tove Bångstad, Fondchef, 070-274 38 41
Odd Eiken, Kommunikationsdirektör, 08-763 87 30