Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Rörelseresultat för andra kvartalet 2008: 3,5 miljarder kronor. Rörelseresultat för januari-juni 2008: 5,9 miljarder kronor

SEB:s rörelseresultat för andra kvartalet 2008 uppgick till 3 507 Mkr, en ökning med 46 procent jämfört med föregående kvartal och en minskning med 23 procent jämfört med andra kvartalet förra året.
 
Intäkterna uppgick till 10 403 Mkr, 18 procent högre än föregående kvartal och 3 procent lägre än samma period förra året. Värderingseffekterna på innehaven av räntebärande värdepapper var begränsade med -66 Mkr över resultatet och -56 Mkr över eget kapital.
 
Kostnaderna uppgick till 6 445 Mkr, en ökning med 7 procent jämfört med föregående kvartal och med 10 procent jämfört med samma period 2007.
 
Kreditförlusterna uppgick till 452 Mkr, vilket främst återspeglar den ökade kreditförlustnivån i Estland.
 
SEB:s rörelseresultat för de första sex månaderna 2008 uppgick till 5 917 Mkr.
 
SEB:s vd och koncernchef Annika Falkengren kommenterar dagens resultatrapport:
 
-          Det är tillfredsställande att notera att vi i ett kvartal där osäkerheten på de finansiella marknaderna tagit ny fart kan presentera en intäktsnivå som är den näst bästa någonsin. Vår starka kapitalbas och goda likviditet ger oss fortsatta möjligheter att långsiktigt växa vår affär och därigenom vara offensiva i överlag defensiva marknader.  
 
Hela rapporten finns tillgänglig på bifogad länk och på www.sebgroup.com.
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 30 juni 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 304 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 22 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
 
_____________________________________
För ytterligare information kontakta:
Per-Arne Blomquist, ekonomi- och finansdirektör, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Annika Halldin, ansvarig finansiell information, 08-763 85 60, 070-379 00 60