Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet
Språk

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

Ny Nordic Outlook: Lågkonjunkturen sprider sig, krokig väg tillbaka till balans

Svensk ekonomi har hittills visat hygglig motståndskraft. En tydligare avmattning är nu på väg när såväl export som inhemsk efterfrågan bromsar in. Sysselsättningen mattas och arbetslösheten vänder upp under hösten. Detta bidrar till att pristrycket dämpas på sikt. Mot slutet av året börjar Riksbanken sänka räntan. Nästa höst ligger reporäntan på 3,25 procent. Regeringen utnyttjar de starka statsfinanserna till stimulansåtgärder motsvarande 30 miljarder kronor nästa år för att mildra nedgången.
 
Trots finanspolitisk stimulans och Feds aggressiva räntesänkningar blir recessionen i USA relativt utdragen. Anpassningen på bostadsmarknaden är långtifrån över. Återhämtningen låter därför vänta på sig till andra halvåret 2009. BNP-tillväxten stannar vid 1,0 procent i år och 0,7 procent 2009. Fed sänker räntan med ytterligare 50 punkter mot slutet av året.
  
Västeuropa följer USA ned i tillväxtsvackan, men nedgången blir mildare och kommer med längre fördröjning än normalt. BNP-tillväxten i Euro-zonen mattas från drygt 2½ procent i fjol till knappt 1½ procent i år och drygt 1 procent 2009. Den höga inflationen gör att ECB dröjer till oktober innan man sänker räntan. Nästa höst ligger refiräntan på 3,0 procent.
 
Dollarn försvagas åter till 1,60 mot euron det närmaste kvartalet. Därefter förskjuts fokus mot försvagningen i Västeuropa och kommande sänkningar från ECB. Detta bidrar till att dollarn återhämtar sig en del. Mot slutet av 2009 står EUR/USD i 1,45. Obligationsräntorna vänder åter ned i spåren av svag tillväxt och centralbankernas sänkningar. 
 

Svensk ekonomi står inför en tydlig avmattning efter en god tillväxt i början av 2008. Exporten tappar fart efter en tillfällig uppstuds och den inhemska efterfrågan försvagas. BNP växer med drygt 2 procent i år, för att sedan dämpas till 1,3 procent 2009. Avmattningen på arbetsmarknaden förstärks efter hand och nästa år stiger arbetslösheten med drygt en halv procentenhet.
 
Inflationen förblir hög under hela 2008, driven av stigande priser på livsmedel och energi. Det underliggande inflationstrycket har dock också stigit, främst till följd av högre enhetsarbetskostnader. Inflationsmolnen lättar dock efter hand genom lägre bidrag från energipriser och ett gradvis avklingande lönekostnadstryck. Mot slutet av året har dessutom tillväxten mattats så pass mycket att Riksbanken är redo för sänkningar. I december sänks reporäntan i ett första steg och ytterligare sänkningar genomförs under 2009 till 3,25 procent nästa höst.   
 
Starka offentliga finanser talar för att finanspolitiska stimulansåtgärder presenteras i höstbudgeten. Vi räknar med att stimulansåtgärder motsvarande 30 miljarder kronor (drygt 1 procent av BNP) för 2009. Ytterligare åtgärder lär dessutom komma valåret 2010. Det offentliga överskottet minskar från 3 procent av BNP 2007 till 1 procent av BNP 2009.
 
Kronan rör sig sidledes mot euron under resten av 2008, men nästa år sker en förstärkning till 9,10. Svagheten hos dollarn och pundet medför att kronan totalt sett når sin starkaste nivå sedan år 2000.
  
 
Nyckeltal i svensk ekonomi 
Årlig procentuell förändring       
 


 
2006
2007
2008
2009
BNP, dagkorrigerad
4,4
2,8
2,1
1,3
Arbetslöshet (%) (ILO-definition)
7,1
6,2
5,9
6,6
KPIX-inflation
1,2
1,2
2,5
2,3
Offentligt saldo (% av BNP)
2,2
3,0
2,6
1,1
Reporänta (dec)
3,00
4,00
4,00
3,25
Växelkurs, EUR/SEK (dec)
9,03
9,43
9,30
9,10
 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Polen, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ytterligare tio länder. Den 31 mars 2008 uppgick koncernens balansomslutning till 2 399 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 331 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.
_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Robert Bergqvist 08-506 23016
Håkan Frisén 08-763 80 67
Mattias Bruer 08-7638506
Bo Enegren 08-763 85 94
Mikael Johansson 08-763 80 93
Tomas Lindström 08-763 82 97
Elisabeth Lennhede, Press & PR, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se